Sagames699.com

คาสิโน True Wallet ไม่มีขั้นต่ำ สนุกกับคาสิโนออนไลน์ บาคาร่า รูเล็ต สล็อต เวอร์ชั่นมือถือสมาร์ทโฟน

อว.อนุมัติ 4 หลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ เน้นเรียนระยะสั้น จบเร็ว

1 min read

อว.ปลดล็อกข้อจำกัดทางการศึกษา อนุมัติหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ 4 หลักสูตรแรก เน้นเรียนระยะสั้น จบเร็ว ตั้งเป้าโดยรวมมากกว่า 17,000 คน

วันที่ 12 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2565  โดยมี ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุม

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวง อว.ได้ขับเคลื่อนและผลักดันให้มีแนวทาง ทั้งด้านกฎหมาย นโยบาย มาตรการที่หลากหลาย เพื่อปฏิรูประบบการอุดมศึกษาให้เท่าทันโลก และความต้องการกำลังคนที่เปลี่ยนแปลงไป

หนึ่งในแนวทางสำคัญที่คณะทำงานในกระทรวง อว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างแข็งขัน คือการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) ที่เป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดของการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานเดิม เพื่อจัดการศึกษารูปแบบใหม่ สร้างนวัตกรรมการอุดมศึกษา มุ่งเน้นผลิตคนให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคการผลิต เท่าทันความต้องการของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ